REGLAMENT GENERAL

2 DIES DE TRIAL CLÀSSIC

SANT JULIÀ DE LÒRIA 2019

(PRINCIPAT D’ANDORRA)

 

 

LOCALITZACIÓ

 

La proba es durà a terme íntegrament a la Parròquia de Sant Julià de Lòria i passarà pels pobles de Nagol, Aixirivall i Aubinyà.

 

Les oficines de la Organització de la cursa estaran ubicades al Centre Cultural de Sant Julià de Lòria els dies de la prova.

 

A la plaça de la Germandat, en front del Centre Cultural,  hi haurà el parc tancat per les motos de tots els participants, la sortida i la arribada de la competició.

 

Els participants que arribin amb Autocaravana tindran un indret específic per aparcar al Prat Gran (estarà indicat amb cartells) i els que arribin amb remolc podran deixar els remolcs al mateix indret que les autocaravanes.

 

HORARIS

 

Divendres 28 juny de 17h a 21h

 

Inscripció al vestíbul del Centre Cultural. Un cop feta la inscripció el dorsal es donarà a la entrada del parc tancat on es farà també les verificacions tècniques, totes les motos s’han de deixar dintre del parc tancat.

 

La moto tindrà que estar en perfectes condicions per la sortida del dia següent (el ple de benzina fet, la cadena greixada, etc)

 

Un cop la moto estigui al parc tancat, no es podrà treure ni realitzar tasques de manteniment ni neteja fins que s’hagi donat la sortida al pilot.

 

Dissabte 29 juny

 

Sortida a partir de les 8’30 hores des del parc tancat

 

L’ordre de sortida serà es penjarà a la web un parell de dies abans, si voleu sortir amb un altre pilot informar-ho a la organització via e-mail.

 

Sortiran 3 pilots dada 2 minuts

 

Diumenge 30 juny

 

Sortida a partir de les 8’30 hores des del parc tancat

 

L’ordre de sortida serà l’invers del de sortida del dissabte que també es penjarà a la web

 

Sortiran 3 pilots cada 2 minuts

 

RECORREGUT I REPOSTATGE

 

El recorregut es farà en una sola volta el dissabte amb 20 zones i una sola volta el diumenge amb 19 zones

 

Cada pilot tindrà que dur un bidó metàl·lic homologat, i degudament identificat, pel repostatge del dissabte i del diumenge.

 

No s’acceptarà cap altre tipus de bidó que no sigui metàl·lic.

 

Els bidons es tindran que deixar el divendres durant les inscripcions al lloc especificat per la organització.

 

Al acabar el recorregut del dissabte es podran recollir els bidons per reomplir i tornar a deixar-los abans de les 21 hores.

 

El vehicle que transportarà els bidons de benzina sortirà de la Plaça de la Germandat a les 9’30 hores els dos dies.

 

El repostatge es durà a terme a mitat del recorregut, al lloc especificat per la Organització, i no es podrà fer en cap altre lloc.

 

SEGUIDORS

 

 

Els seguidors s’hauran de registrar a partir del dia 11 d’abril a través de la nostra pàgina web.

 

Les inscripcions es realitzaran amb el formulari disponible a la pàgina web. No s’admetran inscripcions per qualsevol altre mitjà.

 

    •El nombre màxim de seguidors per la propera edició sera de 50 seguidors. Per registra l’inscripció el formulari haura de esta adequadament omplert i el pagament dels drets es faran mitjançant tarja de crèdit i rebran un e-mail de confirmació. Les inscripcions rebudes incorrectament o no pagades seran desestimades.

 

 • 2 DIES: 60€ (camiseta 2DTCA)

 Els drets d’inscripció inclouen:

 

 • Accedir a tota la interzona.

•1 samarreta commemorativa del trial

•transport de la gasolina

 

COLOR I NIVELL

 

 • groc: dificultat baixa
 • Verd: dificultat mitjana
 • Blau: dificultat alta

 

A cada zona es delimitaran els passos de cada nivell mitjançant portes amb el seu color corresponent. El participant tindrà que, obligatòriament, realitzar les zones passant per totes les portes del seu nivell i color,  evitant les de qualsevol altre color en qualsevol sentit.

 

El trial es de característiques NON STOP, motiu pel qual les rodes de la motocicleta no es podran aturar en cap moment, no es podrà retrocedir ni realitzar desplaçaments amb la roda del darrera.

 

PENALITZACIONS

 

 • un peu a terra: 1 punt
 • dos peus a terra: 2 punts
 • mes de dos peus a terra: 3 punts
 • si les rodes de la moto s’aturen mes de 3 segons: 5 punts
 • si les rodes de la moto retrocedeixen: 5 punts
 • els peus dret i esquerre a terra simultàniament: 5 punts
 • fer desplaçament amb la roda del darrera: 5 punts

 

CATEGORIES

 

 • grocs
  • pre-65
  • pre-75
  • clàssics
 • verds
  • pre-65
  • pre-80
  • trialers
 • blaus
  • experts

 

TEMPS I CONTROL

 

El temps màxim per realitzar la proba es de 8 hores per tots els pilots.

 

El pilot que no realitzi el recorregut dintre del temps serà penalitzat amb 1 punt cada 10 minuts. Passats 30 minuts de retard, serà exclòs de la proba.

 

Tot pilot que es retiri durant la competició tindrà que, obligatòriament, comunicar-ho a la Organització en el lloc de la sortida.

 

A la arribada al parc tancat, on es trobarà la ARRIBADA, al pilot se li prendrà el temps.

 

A partir d’aquell moment tindrà una hora per realitzar les tasques de manteniment de la seva motocicleta i tornar al parc tancat, on tindrà que deixar-la en perfectes condicions per la sortida del diumenge. No es podran realitzar tasques de manteniment ni de repostatge de carburant un cop la moto es trobi dintre el parc tancat.

 

LLICÈNCIES

 

Per poder competir cada pilot tindrà que disposar de qualsevol de les següents opcions:

 

 • llicència Andorrana
 • llicència espanyola
 • llicència catalana Única
 • certificat de sortida de la federació de cada país (França, Italia, Regne Unit, Alemania, Luxemburg, etc.)

 

Els pilots sense llicència podran demanar, en el moment de realitzar les inscripcions a través de la pàgina web de la Organització, una llicència per dos dies al preu de 45€.

 

En cas de tenir alguna de les llicencies acceptades per l’organització s’ha de portar en el moment de formalitzar la inscripció.

 

No s’acceptaran els pilots que no portin cap tipus de llicència, encara que hagin formalitzat la inscripció via web.

 

INSCRIPCIONS

 

Les inscripcions i el pagament pels drets per competir es tindran que realitzar a través de la pàgina de la Organització (2dtrialclassicandorra.com).

 

La inscripció serà considerada vàlida únicament si s’ha fet correctament el pagament i s’ha rebut la confirmació per part de la organització.

 

El preu de la inscripció serà de 120€ pels dos dies. No hi ha inscripció d’un sol dia.

 

El pagament de la inscripció dona dret a:

 

 • realitzar la competició
 • una samarreta de l’esdeveniment
 • el dinar del dissabte i el piscolabis a l’arribada del diumenge
 • a participar en el sorteig dels obsequis oferts pels nostres patrocinadors que es farà el dissabte un cop hagin arribat tots els participants
 • al transport del bidó de benzina a la zona de repostatge previst per la Organització

 

El número màxim de pilots inscrits es de 200. Si es superés aquesta xifra, els següents pilots entraran en un sorteig on s’acceptaràn 20 pilots més.

 

IMPORTANT

 

En el moment de la inscripció, degut a que Andorra no forma part de la UE i que tots els participants tindrà que travessar una frontera, es molt important que ompliu el formulari de la Duana Espanyola.

 

Aquest document s’enviarà (per part de la Organització) a la Aduana Espanyola i tots els pilots tindran que aturar-se en el moment de travessar la Aduana per deixar constància de que la moto de cada pilot surt d’Espanya i entra a Andorra).

 

En el moment de la sortida d’Andorra i tornada a Espanya, us tindreu que aturar de nou per fer el procediment invers. En cas de no realitzar aquest pas, us podeu trobar amb problemes a l’hora de torna la moto a Espanya.

 

SORTEJOS I PREMIS

 

El dissabte, un cop arribi el darrer participant i immediatament, es realitzarà un sorteig dels obsequis oferts pels nostres patrocinadors entre tots els pilots participants i que tinguin la butlleta corresponent (es donarà al formalitzar la inscripció el divendres).

 

El diumenge, un cop arribi el darrer participant, es procedirà al repartiments de premis per part de les autoritats i persones rellevants de la Parròquia de Sant Julià.